Onze visie is onze drijfveer

Gemeenschappelijke waarden vormen de basis van onze bedrijfscultuur en ons gedrag tijdens elke werkdag. Dankzij die waarden kunnen we efficiënt werken, toekomstgericht denken en bewuste beslissingen nemen. Bovendien zijn deze van invloed op hoe we met onze reizigers, collega's, vervoersautoriteiten en externe dienstverleners omgaan en samenwerken. Deze verantwoordelijkheden nemen we gezamenlijk op ons.

Onze principes

In tijden van hevige concurrentie streven wij naar een gestage, intelligente groei. Wij ontwikkelen vooruitziende, efficiënte concepten voor de mobiliteit van de toekomst. Daarbij maakt ons internationale netwerk een continue uitwisseling van innovatieve ideeën mogelijk. Wij streven ernaar om tot de besten te behoren: we zijn actief, open en stellen hoge eisen aan onszelf.

Wij hebben doelen!

 

De menselijke maat betekent bij ons veel – wij waarderen onze medewerkers en ondersteunen continue samenwerking. Individuele ontwikkeling en motivatie hebben een hoge prioriteit. Onze medewerkers zijn echte persoonlijkheden die op alle vragen, wensen en gebeurtenissen ingesteld zijn en die zich ten behoeve van de klant flexibel kunnen opstellen.

Wij zijn betrokken

In ons dagelijkse werk onderscheiden we ons door veiligheid, stiptheid en service. Op deskundige en betrokken wijze voldoen we aan de verwachtingen van onze reizigers en vervoersautoriteiten. Vertrouwen betekent voor ons een positieve ervaring met de eurobahn – vóór, tijdens en na de reis.

Wij houden ons aan onze beloften!

 

Conformiteitscode – gedrag en vrijwillige verbintenis

Jean-Pierre Farandou, CEO

Ik vertrouw erop dat iedere leidinggevende en iedere medewerker bij Keolis zich in iedere situatie correct gedraagt.

Voor ons als maatschappelijk verantwoorde onderneming vormt ethisch zakendoen het fundament van onze groei. Zowel op de werkvloer als in de directiekamer voelen wij ons bij Keolis allemaal gehouden aan het complianceprogramma van het concern. In onze conformiteitscode, een richtsnoer voor goede handelspraktijken, is vastgelegd welke principes en voorschriften nageleefd moeten worden en wat de wet of de onderneming verbiedt.

De drie principes van het complianceprogramma
Binnen de conformiteitscode staan drie principes centraal die proactief bijdragen aan risicovermijding en risicobeheer:

  1. Strikte naleving van de vrije en eerlijke mededinging
  2. Voorkoming van corruptie en bedrog
  3. Bescherming van persoonsgegevens