Onze visie is onze drijfveer

Gemeenschappelijke waarden vormen de basis van onze bedrijfscultuur en ons gedrag tijdens elke werkdag. Dankzij die waarden kunnen we efficiënt werken, toekomstgericht denken en bewuste beslissingen nemen. Bovendien zijn deze van invloed op hoe we met onze reizigers, collega's, vervoersautoriteiten en externe dienstverleners omgaan en samenwerken. Deze verantwoordelijkheden nemen we gezamenlijk op ons.

Onze principes

In tijden van hevige concurrentie streven wij naar een gestage, intelligente groei. Wij ontwikkelen vooruitziende, efficiënte concepten voor de mobiliteit van de toekomst. Daarbij maakt ons internationale netwerk een continue uitwisseling van innovatieve ideeën mogelijk. Wij streven ernaar om tot de besten te behoren: we zijn actief, open en stellen hoge eisen aan onszelf.

Wij hebben doelen!

 

De menselijke maat betekent bij ons veel – wij waarderen onze medewerkers en ondersteunen continue samenwerking. Individuele ontwikkeling en motivatie hebben een hoge prioriteit. Onze medewerkers zijn echte persoonlijkheden die op alle vragen, wensen en gebeurtenissen ingesteld zijn en die zich ten behoeve van de klant flexibel kunnen opstellen.

Wij zijn betrokken

In ons dagelijkse werk onderscheiden we ons door veiligheid, stiptheid en service. Op deskundige en betrokken wijze voldoen we aan de verwachtingen van onze reizigers en vervoersautoriteiten. Vertrouwen betekent voor ons een positieve ervaring met de eurobahn – vóór, tijdens en na de reis.

Wij houden ons aan onze beloften!

 

Code of Conduct – Gedragscode

De Gedragscode is bedoeld als kader voor juridisch en ethisch correct gedrag en is een integraal onderdeel van ons bedrijf. De thema’s van onze Code zijn onder meer de goede omgang met collega’s, het omgaan met geschenken en uitnodigingen van derden, de beginselen van informatiebeveiliging inclusief gegevensbescherming, een verbod op discriminatie, verantwoordelijkheid tegenover onze natuur, de eisen aan arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid op het werk, en een verbod op corruptie. De Gedragscode is van toepassing op alle medewerkers van ons bedrijf, inclusief, maar niet beperkt tot, uitzendkrachten, ingehuurde beveiligingsmedewerkers en iedereen die voor ons werkt of met ons samenwerkt. Wij nemen overtredingen van de Gedragscode zeer ernstig op. Overtredingen zijn niet ethisch of juridisch verantwoord en plegers daarvan worden vervolgd.

De belangrijkste principes van de Gedragscode zijn:

  •  Antidiscriminatie
  • Arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid op het werk
  • Verantwoordelijkheid tegenover onze natuur
  • Verbod op corruptie en fraude
  • Gegevensbescherming