Onze opdracht

eurobahn rijdt op 15 lijnen in opdracht van VRR, NWL, LNVG en de provincie Overijssel. Maar hoe werkt de verdeling van opdrachten eigenlijk precies? En binnen welke netwerken is eurobahn sinds wanneer en met hoeveel voertuigen onderweg? Hieronder geven we u een verhelderend overzicht van dit alles.

Globaal
Ostwestfalen-Lippe-Netz
sinds
Hellweg-Netz
sinds 2008
Maas-Rhein-Lippe-Netz
sinds 2009
Teutoburger-Wald-Netz
vanaf 9.12.2017
Thalys
vanaf 2017

De rol van de concessieverlener

Sinds de inwerkingtreding van de Duitse wet op de regionalisering van het lokale openbare personenvervoer (Regionalisierungsgesetz) op 27 december 1993 zijn concessieverleners verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van het lokale openbare personenvervoer. Dit is ook van toepassing op het lokale reizigersvervoer per spoor, waarvoor eurobahn op dit moment drie, vanaf december 2017 vier en vanaf 2019 vijf netwerken beheert.

Wie zijn de vervoersautoriteiten?
Vervoersautoriteiten zijn openbare bestuursorganen. Ze zijn meestal opgezet als vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hun medewerkers zijn in de regel functionarissen met speciale competenties op het gebied van het recht, economische wetenschappen en bedrijfsplanning. In Noordrijn-Westfalen zijn er drie vervoersautoriteiten: Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) en Nahverkehr Rheinland (NVR).

NWL

Zu den Mitgliedern des Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe gehören die fünf westfälischen Zweckverbände ZRL, ZVM, VVOWL, NPH und ZWS.

VRR

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) umfasst als SPNV-Aufgabenträger das Ruhrgebiet, den Niederrhein, Teile des Bergischen Landes sowie die Landeshauptstadt Düsseldorf

 

LNVG

Die Landesnah-verkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH ist unser Aufgabenträger für Niedersachsen.

 

Provincie Overijssel

Provincie Overijssel ist unser Aufgabenträger auf niederländischer Seite im Rahmen des TWN-Vertrages.

 

Hoe werkt het systeem?
De structuur van het regionale reizigersvervoer per spoor weerspiegelt het federale systeem van de Bondsrepubliek. De 16 deelstaten hebben vervoersautoriteiten in het leven geroepen die het regionale treinverkeer organiseren, financieren en controleren. Deze vervoersautoriteiten, concessieverleners, – in totaal 27 in heel Duitsland – zijn verantwoordelijk voor de aanbesteding van vervoersdiensten en de gunning van vervoerscontracten. Spoorwegmaatschappijen zoals eurobahn schrijven in op deze aanbestedingen en voeren na gunning de gewonnen contracten uit gedurende een vastgelegde periode.

16 deelstaten

hebben vervoersautoriteiten in het leven geroepen die het regionale treinverkeer organiseren.

27 concessieverleners

zijn verantwoordelijk voor de aanbesteding van vervoersdiensten en de gunning van vervoerscontracten.

Meer dan 80

spoorwegmaatschappijen voeren de concessieverdragen uit.