Gegevensbescherming

Wij nemen de bescherming van uw privacy en de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens zeer serieus. De inachtneming van de bepalingen van de Duitse wet inzake gegevensbescherming is voor ons vanzelfsprekend. In het onderstaande informeren wij u over welke gegevens wij eventueel verzamelen en hoe we daarmee omgaan.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt? 
U kunt onze websites bezoeken zonder dat wij persoonsgegevens van u nodig hebben. Wij vernemen alleen de naam van uw internetserviceprovider, de website van waaruit u ons bezoekt en de afzonderlijke pagina's die u bij ons bezoekt. Alleen wanneer u van bepaalde services gebruikmaakt, worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt.

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens? 
Aangezien wij er doorlopend naar streven de serviceaanbiedingen voor onze klanten in een continu proces te verbeteren, worden de bovenstaande algemene gegevens statistisch geëvalueerd. Indien u gebruikmaakt van services, worden in de regel enkel de gegevens verzameld die we voor de levering van de services nodig hebben. Voor zover we om verdere gegevens vragen, gaat het om vrijwillig verstrekte informatie. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt uitsluitend voor de levering van de gevraagde service en ter bescherming van gerechtigde eigen zakelijke belangen.

Worden persoonsgegevens aan derden doorgegeven? 
Wij zullen uw persoonsgegevens tegenover andere ondernemingen of instellingen niet bekendmaken, overdragen, verkopen en ook niet elders op de markt brengen, tenzij u zich daarmee uitdrukkelijk akkoord hebt verklaard. Dit geldt niet ingeval wij door de wet of een rechterlijk vonnis verplicht zijn tot de bekendmaking en overdracht van de gegevens.

Gebruik van cookies 
Binnen enkele gedeeltes van onze websites gebruiken wij cookies. Hierbij gaat het om aanduidingen waarmee wij in staat zijn om u onze services tijdens uw bezoek op een meer individuele wijze ter beschikking te stellen. Wij gebruiken cookies niet om persoonsgegevens te verzamelen. Indien u over het gebruik van cookies door uw browser wilt worden geïnformeerd of als u het gebruik van cookies wilt uitsluiten, dient u de overeenkomstige browserinstellingen te activeren.

Veiligheid 
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om de door u verstrekte persoonsgegevens tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onbevoegde toegang te beschermen. Al onze medewerkers en bij de gegevensverwerking betrokken derden zijn gebonden aan de Duitse wet inzake gegevensbescherming en de vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring op elk moment te wijzigen. Op deze verklaring berust geen contractueel of ander formeel recht ten opzichte van of in opdracht van een partij.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen. In het geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Uitsluitend in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om aan de website-exploitant verdere, met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies verhinderen door de overeenkomstige instelling van uw browsersoftware te activeren; wij wijzen er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang zult kunnen gebruiken.

U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en installeren (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Hotline

00800 387 622 46*

* gratis