Colofon

KEOLIS Deutschland GmbH & Co. KG 
Immermannstraße 65c, 40210 Düsseldorf

Tel.: 00800 387 622 46

Internet: www.eurobahn.de

Amtsgericht Düsseldorf HRA 23290
Persoonlijk aansprakelijke vennoten: KEOLIS Deutschland Verwaltungsgesellschaft mbH 
Zetel: Düsseldorf
Amtsgericht Düsseldorf HRB 74254
Voorzitter van de raad van bestuur: Anne Mathieu 
Zaakvoerder: Oliver Glaser, Karsten Schulz
Voorzitter raad van toezicht: Arnaud Van Troeyen
Btw-nummer: DE814708606


Opmerking over aansprakelijkheid: ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van gelinkte pagina's zijn uitsluitend de beheerders van die pagina's verantwoordelijk.

Concept & design
avvisio · visuelle Kommunikation
www.avvisio.de

technische uitvoering
orangefluid
www.orangefluid.com

Fotobronnen

Shutterstock:

© Shutterstock #61819444
© Shutterstock #502277776
© Shutterstock #530767645
© Shutterstock #53822974
© Shutterstock #260155352
© Shutterstock #102202327
© Shutterstock #303276977

Fotografen:
© Holger Jacoby
© Christian Köster


Uitsluiting van aansprakelijkheid

Inhoud van het online aanbod
KEOLIS Deutschland GmbH & Co. KG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsvorderingen tegen KEOLIS Deutschland GmbH & Co. KG die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie is veroorzaakt, zijn in principe uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat deze schade ten gevolge van opzet of grove nalatigheid door KEOLIS Deutschland GmbH & Co. KG is veroorzaakt. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. KEOLIS Deutschland GmbH & Co. KG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder speciale aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te staken.

Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks"), die niet onder de verantwoordelijkheid van KEOLIS Deutschland GmbH & Co. KG vallen, zou een aansprakelijkheidsplicht uitsluitend van kracht worden in het geval waarin de auteur van de inhoud van die websites kennis heeft en het voor hem technisch mogelijk en uitvoerbaar zou zijn om het gebruik in het geval van illegale inhoud te verhinderen. KEOLIS Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hiermee uitdrukkelijk dat er op het moment van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de pagina's waarnaar werd gelinkt te zien was. KEOLIS Deutschland GmbH & Co. KG heeft op generlei wijze invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of bronnen van de gelinkte/gekoppelde pagina's. Daarom distantieert KEOLIS Deutschland GmbH & Co. KG zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina's die na het plaatsen van de links zijn gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen online aanbod geplaatste links en verwijzingen. Voor de illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst.

Auteurs- en handelsmerkrecht
KEOLIS Deutschland GmbH & Co. KG streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door KEOLIS Deutschland GmbH & Co. KG zelf gemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Voor alle binnen het internetaanbod vermelde en eventueel door derden gedeponeerde handels- en warenmerken gelden onbeperkt de bepalingen van het betreffende geldende recht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaar. Enkel op grond van het feit dat handelsmerken worden vermeld, mag niet worden geconcludeerd dat de handelsmerken niet door de rechten van derden beschermd worden! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door KEOLIS Deutschland GmbH & Co. KG zelf gemaakte objecten berust uitsluitend bij KEOLIS Deutschland GmbH & Co. KG. De vermenigvuldiging of het gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van KEOLIS Deutschland GmbH & Co. KG niet toegestaan.

Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid maakt deel uit van het internetaanbod dat naar deze pagina verwijst. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig met de geldende wettelijke bepalingen overeenstemmen, laat dit de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document onverlet.

Hotline

00800 387 622 46*

* gratis